Ochrana osobních údajů

Společnost Abbruch Records GbR se sídlem v Německu, Gosen-Neu Zittau, Storkowerstr. 4, PSČ 15537, DIČ DE289405135 (dále jen „Headshot“), provozovatel internetového obchodu headshotbarvy.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.
Věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o užívatelích shromažďujeme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracování vaších údajů práva.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Headshot shromažďuje různé údaje v závislosti na tom, které ze služeb společnosti využíváte.
Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje: křestní jméno a e-mailová adresa.

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi Headshot a zákazníkem
 • Záznamy o chování na internetových stránkách https://headshotbarvy.cz/

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a kontaktní údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Uživatel závazným potvrzením objednávky:

 • souhlasí s použitím svých osobních údajů také pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Headshot a třetích subjektů, ne však častěji, než 1x týdně, a zároveň prohlašuje, že zasílání informací dle odst. 7.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle odst. 7.4.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
 • souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na info@headshotbarvy.cz
 • Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu https://headshotbarvy.cz/ Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.
a) sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy

b) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
c) přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
e) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat;
f) třetím stranám, např. prvním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;

Zákaznické konto a nákup bez registrace

V rámci uzavření kupní smlouvy Vám zakládáme zákaznické konto, které je zabezpečeno heslem. V rámci zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům, včetně jejich editace a můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách a upravovat zasílání newsletteru. Prostřednictvím zákaznického konta můžete rovněž spravovat své osobní údaje a zasílání newsletteru.

Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznické konto, můžete v našem e-shopu rovněž nakoupit bez registrace.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Vaše právo

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na

 • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Webové stránky

1. Soubory cookies

Jako cookie se označuje malý soubor dat, který server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. a zjednodušují tak používání internetových stránek. Soubory cookies tak pomáhají např.:

• ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
• při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
• při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
• pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí.

Soubory cookie používané na webovžch stránkách https://headshotbarvy.cz/ lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • sledovací, které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“).

2. Google Analytics

Internetové stránky headshotbarvy.cz používají službu Google Analytics, analýzu internetových stránek společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Používání zahrnuje provozní režim „Universal Analytics“. Ten umožňuje přiřadit údaje, relace a interakce na různých zařízeních k pseudonymnímu identifikátoru uživatele a analyzovat tak činnosti uživatele napříč různými zařízeními.
Služba Google Analytics používá soubory „cookie“, které jsou uloženy v počítači a pomáhají internetovým stránkám analyzovat způsob jejich používání. Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto internetových stránek jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. Pokud je však na těchto internetových stránkách povolena anonymizace IP adresy, společnost Google nejdřív zkrátí vaši IP adresu v členských zemích Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není propojována s jinými údaji společnosti Google. Společnost Google jménem provozovatele těchto internetových stránek tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání internetových stránek, sestavování přehledů o činnosti internetových stránek a poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním internetových stránek a internetu pro provozovatele internetových stránek. K těmto účelům patří také náš oprávněný zájem na používání služby Google Analytics. Právním základem pro využívání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR. Námi přenášené údaje, které jsou propojeny se soubory cookie, identifikace uživatele (např. identifikátor uživatele) nebo reklamní identifikátor, budou automaticky odstraněny po uplynutí doby 14 měsíců. Údaje, u nichž je dosaženo doby uchování, jsou automaticky odstraňovány jednou za měsíc.

3. Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů.

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Headshot prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Headshot přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrovaný přenos dat, pravidelná kontrola bezpečnosti serverů, omezený přístup k technickým prostředkům a údajům v listinné podobě a další související opatření.
 3. Headshot prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

1. Používáním webové stránky headshotbarvy.cz souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů (IP adresa, síťové identifikátory) nezbytných pro zajištění bezproblémového provozu technických prostředků a zjištění zdrojů návštěvnosti webové stránky.

2. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo založením účtu na webových stránkách headshotbarvy.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.9.2019.