Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu https://headshotbarvy.cz/

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou platné a účinné od 3.09.2019 a vztahují se na uzavírání všech kupních smluv mezi společností Abbruch Records GbR, DIČ DE289405135, se sídlem v Gosen-Neu Zittau, Storkower Str. 4, PSČ 15537, Německo, e-mailový kontakt info@headshotbarvy.cz (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“) realizovaných v souvislosti anebo na základě koupě Zboží z nabídky Prodávajícího (dále jen „Zboží“) v internetovém obchodě na adrese https://headshotbarvy.cz/ (dále jen „Internetový obchod“), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem Zboží.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

2.1.         Internetový obchod obsahuje nabídku Zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního Zboží je též označení Zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání Zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter Zboží potřebné.

2.2.         Kupující vloží vybrané Zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do virtuálního košíku. Po přihlášení Kupujícího, po zaregistrování se pomocí platných přístupových údajů, resp. po vyplnění identifikačních údajů v případě nákupu bez registrace, je Kupující vyzván ke zvolení způsobu dodání a způsobu platby za Zboží. Je-li kterákoli tato služba zpoplatněna, Kupující je automaticky informován o ceně této služby a o konečné ceně nákupu.

2.3.         Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Elektronická objednávka nabývá platnosti okamžikem, kdy jsou vyplněny všechny vyžadované údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Tato objednávka se stává návrhem kupní smlouvy. Formálním potvrzením této smlouvy kupujícím je uzavřena kupní smlouva, která je naplněna dodáním zboží na adresu uvedenou kupujícím.

2.4.         Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.

2.5.          Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo zažádat o zaplacení zálohy.

2.6.         Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3. Informace pro zákazníky: Uložení vašich objednacích údajů

Vaši objednávku s podrobnostmi k uzavřené smlouvě (např. druh produktu, cena atd.) uložíme. Jako registrovaný zákazník máte přístup ke všem svým objednávkám ve svém. Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

4. Výhrada vlastnického práva

Vyhrazujeme si vlastnické právo na dodané zboží až do úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží. Během trvání výhrady vlastnického práva nesmí kupující zboží prodávat nebo s ním jinak nakládat.

5. Cena a platba

Nabídka a ceny uváděné na e-shopu Prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací podmínky“. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • Online platba kartou
  • Platba prostřednictvím služby PayPal

6. Dodací podmínky

Zboží bude kupujícímu dodáno na dodací adresu, jež uvede v objednávce. Doprava je zajištěna prostřednictvím německé pošty Deutsche Post a DHL (pro větší objednávky). Pokud si zvolíte dopravu s Deutsche post se sledovacím číslem, obdržíte e-mail s podacím číslem zásilky pro její ověření. Průběh doručení zásilky můžete sledovat na internetových stránkách České pošty: Sledování zásilek (Track&Trace).

Zboží bude expedováno objednavateli do 1-3 dnů od přijetí objednávky a přijetí platby, je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které nenískladem, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 prac. dnů.

Za každý balík (do 2 kg) jsou účtovány poštovné a balné ve výši 200 Kč (pro zásilky se sledovacím číslem) nebo 110 Kč (bez sledovacího čísla). Zaslání balíku bez sledovacího čísla je na vlastní nebezpečí kupujícího, který tím na sebe bere riziko ztráty zásilky. Poštovné pro objednávky nad 2800 Kč je zdarma.

7. Reklamace a záruka

Případné reklamace jsou posuzovány individuálně. Kupující je povinen případné vady a poškození ohlásit prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Za poškození způsobená přepravcem e-shop nezodpovídá.
Na veškeré zboží je poskytována záruční doba. Podrobnější informace najdete zde.

8. Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů a o nákupech zákazníka. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů. Pokyny k ochraně údajů jsou uvedeny v Informace k ochraně údajů

9. Autorská práva – všechna práva vyhrazena

Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedené, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví třetích osob. Názvy a označení Zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Obsah těchto stránek nesmí být pro komerční účely kopírován, upraven nebo zpřístupněn třetím osobám bez souhlasu společnosti Abbruch Records GbR. Zejména není povoleno rozmnožování, překlady a ukládání a zpracování v jiných elektronických médiích.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky  nabývají platnosti a účinnosti dne 3.09.2019 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto obchodní podmínky je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. Obchodní podmínky  pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti obchodních podmínek pozdějších.