Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu https://headshotbarvy.cz/

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú platné a účinné od 3.09.2019 a vzťahujú sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou Abbruch Records GbR, DIČ DE289405135, so sídlom v Gosen-Neu Zittau, Storkower Str. 4, PSČ 15537, Nemecko, e-mailový kontakt info@headshotbarvy.cz (ďalej len „ predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy Tovar z ponuky Predávajúceho (ďalej len „Tovar“) v internetovom obchode na adrese https://headshotbarvy.cz/ (ďalej len „Internetový obchod“), resp. na služby ponúkané a poskytované Predávajúcim Kupujúcemu v súvislosti s ponukou a predajom Tovar.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2. Spôsob objednávania a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.  Internetový obchod obsahuje ponuku Tovar, ktorý predávajúci ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho Tovar je tiež označenie Tovar a opis jeho vlastností, údaj o konečnej cene v slovenskej mene vrátane všetkých daní a poplatkov, skladovej dostupnosti, nákladoch na dodanie Tovar a informácie o spôsobe použitia, ak je to s ohľadom na charakter Tovar potrebnej.

2.2. Kupujúci vloží vybrané Tovar, ktorý je súčasťou ponuky internetového obchodu a ktoré má v úmysle zakúpiť, do virtuálneho košíka. Po prihlásení Kupujúceho, po zaregistrovaní sa pomocou platných prístupových údajov, resp. po vyplnení identifikačných údajov v prípade nákupu bez registrácie, je Kupujúci vyzvaný na zvolenie spôsobu dodania a spôsobu platby za tovar. Ak je ktorákoľvek táto služba spoplatnená, Kupujúci je automaticky informovaný o cene tejto služby a o konečnej cene nákupu.

2.3. Kupujúcemu je pred odoslaním (potvrdením) objednávky kedykoľvek umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Elektronická objednávka nadobúda platnosť okamihom, kedy sú vyplnené všetky požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári. Táto objednávka sa stáva návrhom kúpnej zmluvy. Formálnym potvrdením tejto zmluvy kupujúcim je uzavretá kúpna zmluva, ktorá je naplnená dodaním tovaru na adresu uvedenú kupujúcim.

2.4. Odoslaním objednávky akceptuje kupujúci výšku ceny tovaru, zvolený spôsob dopravy a platobné podmienky.

2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo požiadať kupujúceho o prípadnú písomnú autorizáciu objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo požiadať o zaplatení zálohy.

2.6. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť najmä v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, zaväzuje sa predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a navrhnúť mu ďalší postup (nahradenie objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky a pod.).

3. Informácie pre zákazníkov: Uloženie vašich objednávacích údajov

Vašu objednávku s podrobnosťami k uzatvorenej zmluve (napr. Druh výrobku, cena atď.) Uložíme. Ako registrovaný zákazník máte prístup ku všetkým svojim objednávkam vo svojom. Všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

4. Výhrada vlastníckeho práva

Vyhradzujeme si vlastnícke právo na dodaný tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny tohto tovaru. Počas trvania výhrady vlastníckeho práva nesmie kupujúci tovar predávať alebo s ním inak nakladať.

5. Cena a platba

Ponuka a ceny uvádzané na e-shope Predávajúceho sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné, a to po dobu, kedy sú takto Predávajúcim v internetovom obchode ponúkané. Náklady na dopravu sú uvedené v časti „Dodacie podmienky„. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase objednávania tovaru Kupujúcim.

V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci následne nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, vráti Predávajúci bezodkladne plnenia Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá od zvoleného spôsobu ich vrátenia, nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  • Online platba kartou
  • PayPal

6. Dodací podmínky

Tovar bude kupujúcemu dodaný na dodaciu adresu, ktoré uvedie v objednávke. Doprava je zabezpečená prostredníctvom nemeckej pošty Deutsche. V e-mailu dostanete vždy sledovacie číslo zásielky pre jej overenie. Priebeh doručenie zásielky môžete sledovať na internetovej stránke Slovenskej pošty: Sledovanie zásielok (Track & Trace).

Tovar bude expedovaný objednávateľovi do 2-3 dní od prijatia objednávky a prijatie platby, ak je tovar skladom. V prípade objednania tovaru, ktorý nie je na sklade, bude termín dodania dojednaný dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, a činí maximálne 10 prac. dní.

Za každý balík (do 2 kg) sú účtované poštovné a balné vo výške 7€ (pre zásielky so sledovacím číslom) alebo 4 € (bez sledovacieho čísla). Od váhy 2 kg je vyžadovaný ďalší balík. Pri každom nákupe nad 100€ je doprava zadarmo.

7. Reklamácia a záruka

Prípadné reklamácie sú posudzované individuálne. Kupujúci je povinný prípadné vady a poškodenie ohlásiť predávajúcemu ihneď po prevzatí tovaru. Za poškodenie spôsobené prepravcom e-shop nezodpovedá.
Na všetok tovar je poskytovaná záručná doba. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

8. Ochrana dát

Vyplnením registračného formulára alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov a o nákupoch zákazníka. Naša firma rešpektuje zákon na ochranu osobných údajov. Pokyny na ochranu údajov sú uvedené v Informácie k ochrane údajov.

9. Autorské práva – všetky práva vyhradené

Materiály publikované v Internetovom obchode môžu byť chránené autorským právom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami duševného vlastníctva tretích osôb. Názvy a označenie Tovar, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Obsah týchto stránok nesmie byť na komerčné účely kopírovaný, upravený alebo sprístupnený tretím osobám bez súhlasu spoločnosti Abbruch Records GbR. Najmä nie je povolené rozmnožovanie, preklady a ukladanie a spracovanie v iných elektronických médiách.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 3.09.2019 a sú k dispozícii taktiež na internetových stránkach Predávajúceho. Tieto obchodné podmienky je Predávajúci oprávnený kedykoľvek zmeniť. Obchodné podmienky potom strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti obchodných podmienok neskorších.